Basis BC Utrecht voortaan Sporthal Lunetten

20-07-2016 09:19

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben wij jullie geïnformeerd over de aanstaande samenwerking met basketbalvereniging Cangeroes. Deze onderhandelingen hebben er toe geleid dat wij met ingang van het nieuwe seizoen met onze VU14 en VU16 (meisjesteams) een nauwe samenwerking aan gaan. Daarnaast gaan wij komend seizoen onderzoeken hoe wij ook met de rest van de verenigen nauwer samen kunnen gaan werken.
Tevens heeft het bestuur in de ALV aangegeven dat zij in gesprek was met Cangeroes over de mogelijkheden voor verplaatsing van de wedstrijden van sporthal Galgenwaard naar sporthal Lunetten (Zwarte Woud 201, Utrecht).

Voordelen voor vereniging
Inmiddels kunnen wij jullie vertellen dat ook deze gesprekken over de verplaatsing van de wedstrijden naar sporthal Lunetten succesvol zijn afgerond. En dat de formele huurovereenkomst is ondertekend. Dat betekent dat BC Utrecht komend seizoen met de hele vereniging haar wedstrijden gaat spelen in sporthal Lunetten. Dit resultaat leidt in meerdere opzichten tot voordelen voor onze vereniging. Denk daarbij aan de ruimere mogelijkheden om het kader in te zetten, aan financiële voordelen, maar ook aan praktische voordelen zoals de mogelijkheid om gratis te parkeren.

Trainingslocaties blijven gelijk
Wat betreft de trainingslocaties zijn er, m.u.v. de VU14 en de VU16, geen wijzigingen voor het seizoen 2016-2017. Dat blijft voor de meeste teams David Lloyd en in een uitzonderlijk geval voor de jongste jeugd, De Boni.
Binnenkort zullen wij jullie informeren over de teamindeling, het trainingsrooster en het wedstrijdrooster 2016-2017.

Het bestuur wenst iedereen een fijne zonnige zomer toe!