Van de bestuurstafel

01-02-2016 16:04

Vanavond heeft de eerste bestuursvergadering van het nieuwe bestuur plaatsgevonden.

De volgende punten zijn besproken/besloten:
• Het bestuur heeft de portefeuilles binnen het bestuur verdeeld. Theo wordt voorzitter, Licisca blijft secretaris, Frank wordt bestuurslid Jeugdzaken en Eida bestuurslid Scheidsrechterszaken. De bestuursfuncties penningmeester en wedstrijdsecretaris zijn nog vacant. Licisca zal ad interim de functie van penningmeester vervullen en Eida de functie van wedstrijdsecretaris.

• Het bestuur zal dit voorjaar nog een extra ALV uitschrijven. Op de agenda staan dan o.a. de koers van de vereniging, de financiële situatie en de statutenwijziging. De datum van de vergadering wordt binnenkort bekend gemaakt. Het bestuur heeft de eerste stappen gezet om te komen tot een visie op de koers van de vereniging. In dit discussiestuk voor de ALV wordt aandacht besteed aan de samenstelling van de vereniging (senioren vs jeugd), financieel beleid, kader-, vrijwilligers- en oudersbeleid en de visie op samenwerking met andere basketbalverenigingen in Utrecht. Het discussiestuk zal voorafgaand aan de ALV met de leden worden gedeeld.

* Het bestuur heeft gesproken over de financiële situatie. Momenteel hebben alle leden tenminste het eerste deel van hun contributie voldaan; er is dus niemand die basketbalt zonder betaald te hebben. De facturen voor de tweede termijn en contributieverhoging (€27,50 voor de tweede helft van dit lopende seizoen) worden deze week verstuurd aan alle leden. Deze week worden ook alle achterstallige facturen verstuurd naar de overige Utrechtse basketbalverenigingen voor de afrekening zaalhuur Galgenwaard. Hiermee geeft het bestuur uitvoering aan de afspraken gemaakt in de laatste ALV. Het bestuur verwacht ook de eerste afbetaling aan de gemeente voor het einde van dit competitieseizoen te kunnen voldoen.

Theo Slaats (voorzitter)