Verslag ALV en nieuwe contributietabel

29-01-2016 17:28

Op 20 januari 2016 vond de Algemene Ledenvergadering van BC Utrecht plaats. Het (verkorte) verslag dat hiervan is gemaakt, kan worden gedownload. In deze vergadering is ook de hoogte van de contributie voor BC Utrecht vastgesteld.
Klik voor: Samenvattend verslag ALV 20 januari 2016
Klik voor: Contributietabel vanaf 1 januari 2016